Spoločnosť

Spoločnost DeAWAY s.r.o. vznikla v roku 2008 ako dodávateľ slaboprúdových, bezpečnostných systémov a kamerových systémov. Hlavnou činnosťou spoločnosti je dodávka a montáž bezpečnostných systémov v akomkoľvek rozsahu, projektovanie systémov, poradenstvo pri budovaní bezpečnostných systémov a ich servis v plnom rozsahu.

 

Snažíme sa uspokojiť požiadavky našich zákazníkov, či ide o menej náročných až po tých najnáročnejších. Pri realizácii projektov úzko spolupracujeme so zákazníkom, pretože každý projekt je individuálny a špecifický. Naša spoločnosť je dynamická, rýchle reagujúca na potreby na trhu. Má potrebné znalosti a skúsenosti. Je energická, otvorená, flexibilná, vysoko adaptívna. Dochvíľnosť je najväčšou zásadou firmy, nakoľko sme schopný prijať prácu krátkodobú aj dlhodobú.