Siete bezdrôtové

 • návrh frekvencie / voľná, platená
 • registrácia a návrh frekvencie spoja / pri platenej frekvencii
 • optimalizácia spoja / umiestnenie a pokrytie
 • pripojenie do infraštruktúry

Siete optické

 • na povrch, do zeme, do vzduchu
 • zváranie optickej kabeláže
 • meranie optickej kabeláže
 • zafukovanie optických káblov
 • zakončenie kabeláže rozvodnými skriňami
 • odstraňovanie porúch optickej kabeláže

Siete metalické

 • návrh kabeláže, a aktívnych prvkov
 • do steny, na stenu, do žľabu
 • zakončenie kabeláže rozvodnými skriňami
 • meranie kabeláže
 • odstraňovanie porúch kabeláže

Návrh a Inštalácia 
dátových sietí

Naša spoločnosť sa venuje hlavne návrhu infraštruktúry dátových sietí.  Jej základom sú samozrejme aktívne prvky, ktoré kvôli efektivite a spoľahlivosti používame od renomovaných  výrobcov ako sú CISCO, ARUBA a iné. Dnes už vačšina našich klientov využíva chrbtice sietí vytvorené na báze optických vlákien. Trasy s optických vlákien realizujeme či už zemou, v technologických žľaboch alebo vzduchom, podľa potrieb zákazníka. Zakončenia trás realizujeme rozvádzačmi, ktoré sú daľej k zariadeniam pripojené väčšinou metalickým vedením. Po riešení sietí ako posledným bodom inštalácie riešime  meranie priepustnosti a útlmu aby infraštruktúra splňala všetky požiadavky zákazníka.

Adresa office

DeAWAY s.r.o.
M.Rázusa 2203/58
960 01 Zvolen

IČO: 44284179
DIČ: 2022665909
IČ DPH: SK2022665909

Banka: VUB, a.s.
Účet: SK46 0200 0000 0030 3944 7559

+421 45 202 8912
+421 917 633 999

office@deaway.com

Návrat hore