História DeAWAY

DeAWAY pre Vás budujeme od roku 2008. Naša spoločnosť sa spočiatku venovala hlavne servisným činnostiam,  ako sú riadiace systémy NC zariadení a servisom zobrazovacích jednotiek. S ohľadom na poptávku na zabezpečenie prevádzok výrobných spoločností sa naša činnosť preorientovala na kamerové a zabezpečovacie systémy. Väčšina spoločností s postupom času expanduje a tým aj narastajú ich požiadavky a systémy sú robustnejšie a zaberajú väčšiu plochu. To nás viedlo k doplneniu služieb o realizáciu dátových sietí, najskôr metalických ale ako sa technológia optických sietí rozširovala a stávala sa dostupnejšou, aj o siete optické. Pri ich realizácií sa naša spoločnosť neraz stala svedkom nedostupnosti služby S ohľadom na geografickú polohu, to nás viedlo aj k mnohým realizáciám rádiových sietí. Či sa už jednalo o frekvenčné pásma verejné alebo licencované. Dnes naša spoločnosť realizuje projekty od domácich systémov až po výrobné podniky a podiela sa ich prevádzke.

Kamerové systémy

Profesionálny systém pre objekty od domu až po výrobné podniky veľkého rozsahu

Dátové siete

Pripravíme Vašu dátovú sieť od návrhu až po  realizáciu. Od optických cez metalické až po bezrôtové prvky.

Systém JABLOTRON

Kompletné zabezpečenie Vašej nehnuteľnosti, riadenie vykurovania, meranie veličín, ovládanie všetkých elektronických prvkov

Adresa office

DeAWAY s.r.o.
M.Rázusa 2203/58
960 01 Zvolen

IČO: 44284179
DIČ: 2022665909
IČ DPH: SK2022665909

Banka: VUB, a.s.
Účet: SK46 0200 0000 0030 3944 7559

+421 45 202 8912
+421 917 633 999

office@deaway.com

Návrat hore